Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Zarządzanie przepływem informacji

Płynny przepływ informacji, jest podstawą istnienia firmy na rynku. Zarówno w najwyższych, jak i najniższych strukturach organizacji wszyscy pracownicy powinni tworzyć efektywny system porozumiewania się między sobą. System przepływu informacji ma na celu usystematyzowanie procedur wymiany informacji pomiędzy wszystkimi szczeblami przedsiębiorstwa. Efektem tego jest sprawniejsze zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, podniesienie wydajności pracy oraz planowa realizacja projektów. Przepływ informacji w firmie odgrywa więc istotną rolę w efektywności jej funkcjonowania. Za skuteczność tego procesu odpowiedzialni są w firmie wszyscy pracownicy. Najważniejszą jednak rolę w tym zakresie pełnią menedżerowie, to oni kształtują kulturę organizacyjną i komunikacyjną firmy. Umiejętność właściwego komunikowania się w organizacji jest w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych cech skutecznego menedżera.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności: efektywnej komunikacji w organizacji, kształtowania efektywnych przepływów informacji, w tym praktycznego stosowania zasad rządzących kontaktami interpersonalnymi w firmie, unikania typowych błędów popełnianych przez ludzi w trakcie przekazywania informacji oraz skutecznego wykorzystywania narzędzi komunikacyjnych.