Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Podnoszenie efektywności pracy

Kluczem do sukcesu firmy handlowej jest efektywna i sprawna praca zespołów handlowych. Praca handlowców często łączy się z dużą presją czasu, zadań i odpowiedzialności. Dlatego umiejętne planowanie i wykorzystywanie swojego czasu pracy, czyli świadome kierowanie sobą jest kluczową kompetycją handlowca pozwalającą na optymalizowanie produktywności pracy oraz zwiększenie skuteczności w realizacji powierzonych celów sprzedażowych.

Właściwa organizacja pracy pozwala handlowcom w optymalny sposób zarządzać podległym rynkiem klientów, lepiej oceniać stopień realizacji planów i uzyskiwać tym samym lepsze wyniki na tle innych. Pozwala również poprawić relacje z klientami, a w konsekwencji tego wpływa na zmniejszenie kosztów działalności handlowej firmy. Działania te pozwala również dopasować kwalifikacje handlowców do potrzeb klientów, tak aby zarówno firma, klienci i w końcu sami handlowcy mogli osiągać jak najwięcej korzyści ze wspólnego prowadzenia interesów.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego planowania i organizowania swojej pracy. Uczestnicy nauczą się szybciej i wydajniej pracować, sprawniej selekcjonować informacje oraz stosować efektywne techniki planowania czasu i metod pracy. Pozwoli to handlowcom podnieść efektywność pracy, czyli lepiej zarządzać sobą w czasie.