Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Asertywny model sprzedaży

W dzisiejszych czasach, silnej konkurencji na rynku, niezbędnym staje się umiejętne wyznaczanie granic w relacjach biznesowych. Umiejętność postępowania z klientem w trudnych sytuacjach występujących w procesie sprzedaży jest podstawą efektywności działania każdego handlowca. Asertywne reagowanie na zachowania klienta poprawia skuteczność osiągania zakładanego celu sprzedażowego, usprawnia komunikację z klientem, wzmacnia pozycje w czasie procesu negocjacji. Asertywność jest podstawą wszystkich technik negocjacyjnych, współpracy z kontrahentami, czy obsługi klienta.

Asertywność pozwala też zmniejszyć poziom przeżywanego stresu, zmniejsza też napięcia występujące w relacjach sprzedażowych, co pozytywnie wpływa zarówno na efektywność samej wizyty handlowej, ale też na poczucie własnej wartości handlowca. Herbert Fensterheim stwierdzał: „jeżeli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choćby odrobinę zwiększa ono twój szacunek do samego siebie”.

Celem szkolenia jest więc nabycie umiejętności: skutecznego wyrażania swoich opinii, potrzeb i  oczekiwań, świadomego budowania swojej siły, stanowczości i konsekwencji w kontakcie z klientem. Nabyte umiejętności podczas szkolenia pozwalają świadomie kierować procesem sprzedaży i komunikacji z klientem, budując jednocześnie efektywne relacje biznesowe.

Nasze szkolenia z zakresu asertywności:

  • Asertywna komunikacja w kontakcie z trudnym klientem
  • Asertywność w życiu zawodowym