Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Negocjacje handlowe

Negocjacje handlowe są nieodzowną częścią procesu sprzedaży i komunikowania się zaangażowanych w ten proces stron. Istotą negocjacji jest dążenie do porozumienia sfinalizowanego obopólnie satysfakcjonującą transakcją. Optymalnym działaniem jest poszukiwanie przez strony najodpowiedniejszych rozwiązań dla wszystkich, pozwalając zaspokoić ich potrzeby w największym, możliwym stopniu. Reasumując, negocjacje to proces uzgadniania warunków porozumienia umożliwiający partnerom realizowanie swoich interesów handlowych. Taki sposób myślenia o negocjacjach handlowych pozwala na budowanie partnerskich relacji w biznesie, co wpływa korzystnie na rezultaty finansowe.

W obecnym otoczeniu negocjacje handlowe są zjawiskiem powszechnym. Nakłada to na managerów działów handlowych odpowiedzialność za stałe podnoszenie kwalifikacji podległego zespołu. Umiejętność negocjacji w biznesie jest potrzebna zarówno menedżerom najwyższych szczebli, jak i kierownikom projektów, czy liderom zespołów, którzy często stają przed koniecznością prowadzenia rozmów z pracownikami lub kontrahentami. Jest też podstawą pracy przedstawicieli handlowych prowadzących spotkania sprzedażowe z klientami.

Celem szkolenia jest więc nabycie umiejętności: efektywnego zarządzania procesem negocjacji handlowych, skutecznego przygotowania się do trudnych rozmów handlowych z klientami, doboru odpowiedniej strategii i taktyki negocjacyjnej w zależności od typu klienta, stosowania efektywnych technik wywierania wpływu na klienta oraz radzenia sobie z „grami handlowymi”, manipulacją i presją stosowaną przez partnerów negocjacyjnych.

Nasze szkolenia z zakresu negocjacji:

  • Podstawy negocjacji handlowych
  • Zaawansowane negocjacje handlowe
  • Gry handlowe
  • Negocjacje z sieciami handlowymi
  • Negocjacje zakupowe

Dodatkowo na naszych szkoleniach uczestnicy mogą poznać też elementy NLP stosowane w negocjacjach.