Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Techniki sprzedaży

W obecnej sytuacji rynkowej rola handlowca w sposób ciągły ewaluuje, firmy stale rozwijają kompetencje sprzedażowe swoich pracowników, tak aby nadążać za zmianami rynku i zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Podstawą efektywności kontaktów handlowych jest kształtowanie zachowań zorientowanych na klienta. Wybór właściwych technik sprzedaży i sterowanie przebiegiem rozmowy handlowej w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele, jest jedną z podstawowych kompetencji sprzedażowych. Permanentna praca nad kształtowaniem i udoskonalaniem technik sprzedaży daje więc gwarancje konkurencyjności i skutecznego działania firmy na rynku.

Celem tego szkolenia jest zwiększanie skuteczności kontaktów sprzedażowych poprzez poznanie efektywnych technik pracy z klientem oraz techniki sprzedaży stosowanych na każdym etapie kontaktu handlowego począwszy od nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb klienta oraz psychologicznego typu klienta, po poznanie zasad skutecznej prezentacji produktu i doboru właściwej argumentacji sprzedażowej.

Nasze szkolenia z zakresu technik sprzedaży:

  • Techniki sprzedaży usług finansowych
  • Sprzedaż w tradycyjnym kanale dystrybucji
  • Sprzedaż w nowoczesnym kanale dystrybucji
  • Perswazja i wywieranie wpływu w sprzedaży
  • Proaktywna sprzedaż relacyjna