Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Zarządzanie konfliktem w organizacji 

Sytuacje konfliktu w miejscu pracy występują bardzo często. Dzieje się tak dlatego ponieważ stale rośnie presja ze strony przełożonych, pracowników innych działów, klientów, konkurencji. Presja ta powoduje stały wzrost ilości zadań jakie mamy do wykonania, często robimy coś po raz pierwszy w swojej karierze, a wtedy mogą pojawiać się błędy, którym towarzyszą silne emocje. Dzieje się również tak dlatego, że w sytuacji niepewności, zagrożenia ludzie mają tendencje do odsuwania od siebie odpowiedzialności za dane działanie jednocześnie przerzucając ją na innych. Takie zachowanie pracowników powoduje powstawanie sytuacji konfliktowych. Skoro jest to naturalne i typowe zjawisko należy umieć funkcjonować w sytuacji konfliktu, tak aby nie miało to wpływu na wyniki firmy oraz na relacje z klientami. Konflikt w organizacji można wykorzystać w sposób efektywny i twórczy. Należy jednak pamiętać, że przedłużający się konflikt ma negatywny wpływ na motywację w zespołach oraz blokuje kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Zadaniem menedżera jest tak pokierować konfliktem, aby zapewnić optymalną efektywność organizacji.

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz tworzenia porozumienia i atmosfery współpracy w zespole pracowniczym. Szkolenie pozwala zwiększać w kadrze menedżerskiej otwartość na postrzeganie konfliktu jako szansy rozwojowej dla jednostek, zespołów i organizacji, przełamywać stereotypy reagowania menedżerów i zespołów w sytuacji konfliktowych. Dodatkowo pozwala też na nabycie umiejętności pogłębiania relacji w zespole w sytuacji konfliktu poprzez wykorzystywanie zaawansowanych menedżerskich narzędzi komunikacyjnych.

Nasze szkolenia  powiązane z tematyką zarządzania konfliktem w organizacji:

  • Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • Zarządzanie emocjami