Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Zarządzanie sobą w czasie

Praca w organizacji działającej w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym często łączy się także z dużą presją czasu, zadań i odpowiedzialności. Wielu z nas nie wykorzystuje czasu w sposób świadomy i planowy. Sytuacja taka powoduje, że potrzeba właściwego planowania i organizowania swojej pracy i pracy podwładnych, staje się kluczową kompetencją szczególnie dla osób na stanowiskach menedżerskich. Właściwa strukturyzacja zadań i czynności oraz określenie rezerw i limitów czasowych pozwala na płynne przechodzenie od jednych czynności, do drugich bez konieczności przekładania terminów i ciągłej zmiany planu pracy.

Żyjemy w czasach zdominowanych przez nowoczesne technologie, silną informatyzację, która wpłynęła na zdecydowane przyspieszenie przepływu informacji w społeczeństwie. Tak sytuacja wytwarza niekiedy silna presję czasową. Jednocześnie zaczynamy rozumieć, że nie można zarządzać czasem, bo nie mamy na niego żadnego wpływu, mamy za to wpływ na siebie samych, na to co, kiedy i jak będziemy robić. To powoduje, że możemy jedynie mówić tylko o dobrym zarządzaniu sobą w czasie. Sukces w zarządzaniu sobą w czasie odnoszą ci, którzy potrafią znaleźć swój własny efektywny styl organizowania zadań. Taki, który nie zmusza do działania wbrew sobie, ale też nie przeszkadza funkcjonować zgodnie ze standardami innym pracownikom i całej organizacji. Bardzo ważnym elementem rozwijania umiejętności zarządzania sobą w czasie jest wymiar osobisty czyli praca z własnymi przekonaniami, ograniczeniami i szkodliwymi nawykami. Efektem jest zmiana postawy decydująca o zmianie jakości pracy.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności: efektywnego planowania i organizowania wyznaczonych zadań podwładnym, sprawnego selekcjonowania informacji oraz stosowania właściwych technik planowania czasu, a w konsekwencji szybszej i wydajniejszej ich pracy. Zdobyta na tym szkoleniu wiedza i umiejętności pozwolą menedżerom na racjonalne gospodarowanie czasem pracy, a tym samym na podnoszenie ich skuteczności działania.