Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Zarządzanie kategorią produktową

Zarządzanie Kategorią Produktową (Category Management) jest dostosowaniem działań i strategii w zakresie asortymentu, ekspozycji, promocji i cen do sposobu podejmowania decyzji przez konsumentów. Efektem stosowania Category Managementu może być zwiększenie sprzedaży, wartości koszyka zakupowego, poprawa lojalności klientów, optymalizacja zapasu na półce, przeciwdziałanie „out of stock” itp. Koncepcja CM zakłada budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy detalistą, a producentem (dostawcą) mającej na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb konsumenta. Ponieważ producenci i detaliści postrzegają business z różnych perspektyw, konieczne do wprowadzenia systemu Category Management jest nie tylko dokładne określenie pozycji rynkowej przez producenta oraz jej przyszłego rozwoju, ale przede wszystkim zrozumienie i poznanie:

  • jak detalista klasyfikuje kategorie produktowe
  • jaka jest rola danej kategorii produktowej dla detalisty
  • jaki jest potencjał rozwoju danej kategorii
  • jaka jest zyskowność kategorii
  • zasad wymiany informacji pomiędzy producentem, a detalistą
  • zasad monitorowania oraz szczegółowych mierników rozwoju kategorii

Precyzyjne ustalenie powyższych elementów jest podstawą wprowadzenia systemu Zarządzania Kategorią. Wymaga to jednocześnie zmiany funkcjonowania firmy (włącznie ze zmianami w strukturze organizacyjnej) oraz dostosowania strategii firmy do prowadzenia wspólnych działań z partnerami handlowymi.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i metod zarządzania kategoria produktową. Uczestnicy poznają zasady: tworzenia długofalowej strategii marki, jej tożsamości, budowania wizerunku marki na rynku, zasady tworzenia kampanii komunikacyjnej i wizerunkowej. Poznają też wybrane problemy zarządzania marką, zarządzania dystrybucją produktową.