Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Budowanie efektywnego zespołu sprzedażowego

Dynamika wydarzeń na rynku wymaga od menedżerów ciągłej pracy nad wzrostem efektywności swoich zespołów sprzedażowych. Nie jest to rzecz łatwa w sytuacji rosnącej konkurencji produktowej, stale zmieniających się warunków rynkowych, wojen cenowych, zmian prawnych w otoczeniu biznesowym. Na istotę budowy efektywnego zespołu wpływ ma kilka elementów, poczynając od dobrze przeprowadzonej rekrutacji, przez właściwą motywację pracowników, realność stawianych celów oraz tworzenie narzędzi wspomagających pracę handlowców, aż do zarządzania terenem sprzedaży, czy też bazą klientów. Efektywny zespół to ten, który oprócz satysfakcjonującej realizacji celów sprzedażowych stale podnosi i rozwija swoje umiejętności, dba o satysfakcje klienta co do serwisu, jak również identyfikuje potencjał rynku, nowe szanse i zagrożenia, jakie mogą pojawić się w ich codziennej pracy.

Celem szkolenia jest rozwijanie praktycznych umiejętności tworzenia zintegrowanego zespołu odpowiedzialnego za wspólne realizowanie wyznaczonych celów. Menedżerowie nabędą umiejętności: kształtowania zasad współpracy i budowania efektywnej atmosfery pracy w zespole, motywowania członków zespołu do pracy zespołowej. Poznają też sposoby rozwiązywania konfliktów wewnątrz grupy oraz powstających problemów.