Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Budowanie relacji z kluczowymi klientami

Pierwszą ważną sprawą jest zdefiniowanie, na potrzeby własnej organizacji, pojęcia Kluczowego Klienta. Konieczne jest więc stworzenie zestawu czynników, które warunkują zakwalifikowanie klienta do strategicznej listy. Jak przygotować swoich handlowców do pełnienia roli opiekunów strategicznych klientów? Każdy menedżer dysponuje dwoma podstawowymi narzędziami: motywowaniem pracowników oraz ciągłym podnoszeniem ich umiejętności i kwalifikacji. Key Account Manager winien być postrzegany przez klienta jako doradca i partner w interesach, a nie tylko jako sprzedawca. Taka postawa pozwoli zapewnić trwałą i korzystną współpracę, budować długotrwałe relacje i lojalność klienta.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w: nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z klientami zgodnie ze standardami firmy, budowaniu pozytywnych i trwałych więzi partnerskich oraz rozwijaniu postawy lojalności klienta wobec firmy.

Uczestnicy szkolenia wzmocnią motywację do zachowań zorientowanych na klienta. Szkolenie pozwala na budowanie profesjonalnej i nowoczesnej polityki relacji z klientem.