Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Kierowanie zespołem sprzedażowym

Menedżer sprzedaży jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie podległym terenem pracy i zespołem sprzedaży. Znając potencjał swoich podwładnych oraz rynku, za który odpowiada handlowiec racjonalnie dzieli zadania między poszczególnych handlowców, tak aby wykonanie ich własnych planów było realne. Przekazuje handlowcom cele do realizacji i systematycznie egzekwuje ich wykonanie. Jeśli menedżer dobrze poprowadzi swój zespół, to zwiększy sprzedaż, a tym samym ogólne zyski firmy. W ten sposób przyczyni się do sukcesu całego przedsiębiorstwa.

Egzekwowanie, kontrola i ocena pracy handlowców, to podstawowe i trudne zadanie dla menedżera, ponieważ zawiera w sobie umiejętność godzenia różnych, niekiedy sprzecznych interesów organizacji i podległego zespołu sprzedażowego. Dlatego tak istotne jest przygotowanie menedżera do prawidłowego stawiania wymagań podwładnym i skutecznego rozliczania ich z wyników pracy. Ważne jest podejmowanie i prowadzenie przez menedżerów systematycznych działań kontrolnych w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracy zespołu. Skuteczny menedżer potrafi zwiększać poczucia odpowiedzialności i zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Potrafi rozpoznawać i stosować mechanizmy pobudzające pracowników do efektywnego działania i rozwijania nowych, pożądanych postaw sprzedażowych.

Kierowanie zespołem sprzedażowym jest procesem wymagającym od menadżerów stałego rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności. Celem szkolenia jest rozwijanie świadomości roli kierowniczej oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do pełnienia tej roli w sposób efektywny. Szkolenie pozwoli menedżerom na: sprawne delegowanie zadań i obowiązków pracownikom, motywowanie, ocenianie i kontrolę ich pracy oraz budowanie efektywnej współpracy w zespole. Uczestnicy podczas szkolenie nabędą też umiejętność wywierania wpływu i skutecznej perswazji na podwładnych, kierowania rozwojem podległych pracowników, stosowania metod coachingowych.

Nasze szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji menedżera sprzedaży:

  • Zarządzanie sprzedażą przez cele
  • Motywowanie pracowników sił sprzedaży
  • Prowadzenie oceny okresowej handlowców
  • Coaching jako narzędzie rozwoju handlowców